+ 47 63 97 76 00
post@byggmestern.no

Kompetanse

BYGGMESTERN ER EN MESTERBEDRIFT
De aller fleste håndverkere er seriøse utøvere av sitt fag.
Skrekkhistorier om uheldige kjøpere av håndverkstjenester er unntakene.
Men husk å være føre vár!
Seriøsitet, varige kundeforhold og respekt for fagområdet er kjennetegn for en mesterbedrift. Dette gjelder uansett hvilke av de 64 fagene det dreier seg om, og uansett om mesterbedriften er liten eller stor.
En mester er vant med krevende kunder, og setter sin ære i å leve opp til disse kravene.
Til Mesterbrevnemda KLIKK HER

SENTRAL GODKJENNING er et hjelpemiddel for alle foretak som skal være ansvarlig for søknad, prosjektering, utførelse, samordning eller kontroll av tiltak som krever byggetillatelse.
Statens bygningstekniske etat er den sentrale myndighet for det bygningstekniske regelverket, tilsynsmyndighet for reglene om dokumentasjon av byggevarers egenskaper og driver ordningen for sentral godkjenning av
foretak etter plan- og bygningsloven.
BYGGMESTERN LARSEN OG SJØLIE har også Sentral godkjenning tiltaksklasse 2.

FFV har utarbeidet Byggebransjens våtromsnorm (BVN) og skal besørge at den er operativ og ajourført. Fagrådet skal dessuten drive utdannings- og informasjonsvirksomhet og i tillegg være et forum for erfaringsutveksling og samarbeid mellom ulike fagmiljøer. FFV vil også bidra økonomisk og faglig til nødvendige forsknings- og utviklingsarbeider, nyttiggjøre seg disse resultatene tverrfaglig og sørge for at de blir spredd.